مشتریان


شرکت پیمانکاران عمومی ایران IGC

تمام نیروگاههای گاز, بخار , سیکل ترکیبی و نیروگاه اتمی بوشهر

مجموعه پتروشیمی های عسلویه

مجموعه پتروشیمی های منطقه اقتصادی ماهشهر

مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت پالایش گاز بید بلند

شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد

شرکت ملی حفاری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت سپاهان

شرکت پالایش نفت کرمانشاه

شرکت پالایش نفت شیراز

شرکت پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اراک

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت آبادان