Liner Bearings


این یاتاقان ها به علت ضخامت کم میان قطر داخل و خارج یاتاقان به یاتاقان های جدار نازک معروف میباشند . از این نوع یاتاقان ها معمولا در نشیمنگاه شاتون ها و برای مهار انواع میل لنگ ها استفاده میگردد. کاربرد اصلي ياتاقانهاي جدار نازک در کمپرسورهاي پيستوني و موتورهاي احتراق داخلي است.