تحقیق و توسعه

 

بی تردید رشد و توسعه یکی از اساسی­ترین نیازهای سازمان­ها برای رسیده به تعالی است. آنچه در سازمان­ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده­ترین مزیت رقابتی مطرح می­شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است. به عبارت دیگر رقابت، اصلی­ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکت­ها محسوب می­شود.

 

در بنگاه­های اقتصادی تحقیقات توسعه­ای (افزایش) موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی، سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان می­شود که بیانگر جایگاه کلیدی این واحد R & D در سازمان هاست.

 

اهمیت این تفکر تا حدی است که برای از میان بردن یک سازمان تجاری کافی است تا تحقیقات توسعه­ای در آن متوقف شود در این صورت نبض اصلی سازمان از تپش باز می­ایستد و امکان رقابت و هرگونه رشد از آن سلب می­شود در همین راستا شرکت سازه­های یاتاقان شهریار واحد R & D خود را در سال 1393 راه اندازی کرده و تا به حال به دستاوردهای نسبتا خوبی در این زمینه رسیده است، رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان در دستور کار این واحد قرار دارد.